عناوين مفيدة

Ambassade de la République Tunisienne à Pékin

  • No.1 San Li Tun Dong Jie,Chaoyang District, Beijing
  • Tel: +86-10-6532 2435/36
  • Fax: +86-10-6532 5818/ +86-10-6532 3421
  • Email: at_beijing@netchina.com.cn / at.pekin@diplomatie.gov.tn

Sections

Portable

Fax

Email

Ambassadeur: Dhia KHALED

+86-13810046782

+86-10-6532 5818

dhiak@email.com

 

Dossiers politiques et cooperation technique:
M. Hosni MEKNI

+86-15210209947

+86-10-6532 5818

mekni_hosni2007@yahoo.fr

Dossiers consulaires, Tourisme et coopération culturelle et académique :
M. Mohamed Oussama ZEDDINI

+86-18612017932

+86-10-6532 5818

oussamazed@yahoo.fr

 

Cooapération économique, commerciale et financière et coopération dans le domaines des Technologies :
M. Sofiene DRIDI

+86-18210470539

+86-10-6532 5818

sofienebeijing@outlook.com

 

Affaires Administratives et Financières:
M. Adel HAMDANI

+86-18310453631

+86-10-6532 5818

hamdani_adel3@yahoo.fr

الإشتراك في النشرة الإخبارية
لدينا إبتداء من اليوم